Wexus Gruppen leverer boliger til Klæbu kommune

Wexus Gruppen leverer boliger til Klæbu kommune

Wexus Gruppen AS har mottatt kontrakt for levering av midlertidige boliger til Klæbu kommune for bosetting av inntil 40 personer.

Wexus Gruppen Bygger Camp for TS

Wexus Gruppen Bygger Camp for TS

Wexus Gruppen har inngått kontrakt med T Stangeland Maskin om boligrigger og kantine til bruk i forbindelse med utbygging av Norges største vindpark på Tellnes i Sokndal. Prosjektets investor er Black Rock. Google har kjøpt kraftleveranse de neste 12 årene.

Wexus Gruppen flytter Statoils Camp

Wexus Gruppen flytter Statoils Camp

Wexus Gruppen AS har fått i oppdrag å flytte eksisterende bolig camp fra Statoils anlegg på Melkøya til Rossmolla på fastlandet.

Skolestart i rigg for 170 elever

Skolestart i rigg for 170 elever

Rektor Vidar Larsen er veldig fornøyd med riggen som skal huse cirka 170 elever de neste to årene.

Riggen er på plass i skolegården på Byskolen. Ungdomsskolen skal rives, og er nå tømt for utstyr. Dette er flyttet til barneskolen og riggen. Nå bruker lærere og rektor tiden fram til skolestart på å pakke ut og få tingene på plass.

– Jeg tror dette blir veldig bra, sier Larsen. – Riggen har seks store klasserom på 70 kvadratmeter hver. I tillegg inneholder den åtte grupperom og rikelig med toaletter. Her blir det flott, sier Larsen.

Wexus Gruppen leverer boligrigg til revisjons stans på Tjeldbergodden

Wexus Gruppen leverer boligrigg til revisjons stans på Tjeldbergodden

Wexus Gruppen AS har mottatt kontrakt for levering av boligrigg til revisjons stans på Statoils anlegg på Tjeldbergodden

Wexus Gruppen i nye lokaler

Wexus Gruppen i nye lokaler

Wexus Gruppen AS etablerer seg i flotte lokaler i på Tasta. Vår besøks adresse er Skogstøstraen 25, 4029  STAVANGER