Overlevering av boligrigg

Ny boligrigg til Hæhre Entreprenør AS

Wexus Gruppen AS har overlevert boligrigg til Hæhre Entreprenør i forbindelse med Ny E6 Helgeland Nord. Riggen er av de beste i markedet så langt innrømmer prosjektlederen i Hæhre Entreprenør AS.

Wexus Gruppen Leverer boligrigg og kantine til Lerøy

Wexus Gruppen AS er blitt tildelt kontrakt for å bygge midlertidige boliger og kantinefasiliteter for Lerøy i forbindelse med bygging av ny laksefabrikk på Hitra.