Valard Norway utvider kontrakten

Valard Norway har utøvet opsjon på flere boligrigger i forbindelse med Statnett kontrakten Fjotland-Ertsmyra-Lyse Nett utvikling.