Wexus Gruppen kjøper Moduletech OU

Wexus Gruppen AS har som en del av sin lengre strategi besluttet å kjøpe 100 % av aksjene i Moduletech OU fra Barge Invest AS. Moduletech OU er Sintef godkjent modulprodusent i Estland. Selskapet har Norsk ledelse og leverer modulbygg i all hovedsak til de nordiske land. Det er i dag ca 80 ansatte.

www.moduletech.ee