Wexus AB leverer boligrigger i Sverige

Wexus AB har etter forhandlinger med underentrepenører i Trafikkverket i Sverige signert leiekontrakt av flere 44 manns boligrigger for bruk til «E4 Forbifart Stockholm». Alle modulene er fabrikknye og tas i bruk 1. juli 2018. Kontrakten har en varighet på opptil 10 år.

Wexus Gruppen AS bygger ny fabrikk og utvider produksjonskapasiteten

Wexus Gruppen AS´s produksjon opplever stor etterspørsel i hele Nord-Europa og har besluttet å utvide produksjonskapasiteten. I den forbindelse har Wexus Gruppen AS kommet til enighet med estiske Maru om bygging av nye produksjonsfasiliteter i Estland. Fabrikken vil stå ferdig i løpet av våren 2019 og vil ha en kapasitet på 1500 – 2000 moduler per år. Eiendommen på 21 mål og bygningsmassen på 8000 kvm eies 100% av Wexus Gruppen AS.

Wexus AB etableres i Stockholm

Som en del av vår strategi for vekst har vi etablert kontor i Stockholm. Vi har som mål å vokse organisk i hele Sverige. Det vurderes også fortløpende om etablering i de andre nordiske landene.