Oppføringer av Wexus

Kongsberg Videregående skole

Wexus Gruppen har startet arbeidene med inn heising og ferdigstillelse av Kongsberg videregående skole. Leveransen har en totalverdi på nærmere 25 mill Nok. Prosjektet er et av flere store leveranser som leveres gjennom sommeren. Wexus Gruppen AS har signert kontrakter for levering av skoler og barnehager for nærmere 100 mill Nok i 2017.

Wexus Gruppen kjøper Moduletech OU

Wexus Gruppen AS har som en del av sin lengre strategi besluttet å kjøpe 100 % av aksjene i Moduletech OU fra Barge Invest AS. Moduletech OU er Sintef godkjent modulprodusent i Estland. Selskapet har Norsk ledelse og leverer modulbygg i all hovedsak til de nordiske land. Det er i dag ca 80 ansatte. www.moduletech.ee  

Wexus Gruppen Bygger Camp for TS

Wexus Gruppen har inngått kontrakt med T Stangeland Maskin om boligrigger og kantine til bruk i forbindelse med utbygging av Norges største vindpark på Tellnes i Sokndal. Prosjektets investor er Black Rock. Google har kjøpt kraftleveranse de neste 12 årene.