Wexus Gruppen AS spesialiserer seg på komplette nøkkelferdige boligriggløsninger for store eller små innkvarteringsbehov. Våre boligrigger er tilpasset dagens myndighetskrav og kan spesialtilpassas ved behov. Vi produserer for salg og utleie i samarbeid med våre kunder for å finne frem til de beste løsningene. Wexus Gruppen AS er i dag etablert på flere verft, veiprosjekter, kraftprosjekt og olje gass anlegg.

Boligmodul-Mannas-rigg-Roof

44 manns boligrigg

 44 manns boligrigg Wexus