Inlägg av Espen Kyllevik

Wexus AB leverar bostadsriggar i Sverige

Wexus AB har efter förhandling med underentreprenörer för Trafikverket i Sverige tecknat hyresavtal för flera 44 mans bostadsriggar vid ”E4 Förbifart Stockholm”. Alla modulerna är fabriksnya och tas i bruk 1 juli 2018. Kontraktet löper i upp till 10 år.

Wexus Gruppen AS bygger ny fabrik och utökar produktionskapaciteten

Wexus Gruppen AS produktion upplever stor efterfrågan i hela Nordeuropa och har beslutat sig för att utöka produktionskapaciteten. I samband med detta har Wexus Gruppen AS kommit överens med estniska Maru om bygge av nya produktionsanläggningar i Estland. Fabriken kommer att stå färdig under våren 2019 med en kapacitet på 1500 – 2000 moduler per […]