Wexus Gruppen AS bygger ny fabrikk og utvider produksjonskapasiteten

Wexus Gruppen AS´s produksjon opplever stor etterspørsel i hele Nord-Europa og har besluttet å utvide produksjonskapasiteten. I den forbindelse har Wexus Gruppen AS kommet til enighet med estiske Maru om bygging av nye produksjonsfasiliteter i Estland. Fabrikken vil stå ferdig i løpet av våren 2019 og vil ha en kapasitet på 1500 – 2000 moduler per år. Eiendommen på 21 mål og bygningsmassen på 8000 kvm eies 100% av Wexus Gruppen AS.