Ny kontrakt med Skanska

Wexus Gruppen AS har inngått kontrakt med Skanska Norge AS om leie av en nøkkelferdig boligrigg for 3 år i forbindelse med bygging av ny Skarvbergtunnel på E69. Leveransen består av 1 boligrigg for 44 personer. Boligriggen leveres i henhold til nyeste Byggteknisk forskrift (TEK17). Oppstart på prosjektet er Februar 2019. E69 Skarvbergtunnelen blir årets største nye veianlegg i Nord-Norge. Det skal bygges en helt ny tunnel på 3,5 kilometer og 3,8 kilometer ny vei nord for tunnelen. Dermed fjernes en av de mest skredutsatte strekningene på hele E69 i Finnmark. Etter planen skal den nye tunnelen settes i trafikk høsten 2021.

TILBAKE
Utvikling og design av
Vecora