November 2019 - Wexus Gruppen AS signerer kontrakt med Stavanger Kommune for leveranse av midlertidig skole til Madlamark

Stavanger kommune har planer om bygging av ny Madlamark skole. Det er et nytt moderne skolebygg med idrettshall som etter planen skal være klar for innflytting i oktober 2021.

I den forbindelse har Wexus Gruppen AS inngått kontrakt med Stavanger Kommune om leie av midlertidig skole som blir et nøkkelferdig bygg bestående av totalt 71 fabrikknye moduler. Oppstart på prosjektet er umiddelbart, og leietiden er satt til 2 år. Modulene vil bli levert ihht TEK17 for Permanente bygg, og skal produseres i den nye moderne fabrikken til vårt datterselskap Module Tech OÜ.

Wexus Gruppen ønsker å styrke sin posisjon på leveranser på offentlige bygg, og denne kontrakten var svært viktig i den henseende. Vi takker Stavanger Kommune for å ha valgt Wexus til denne leveransen.

TILBAKE
Utvikling og design av
Vecora