Wexus Gruppen bygger ny fabrikk

Wexus Gruppen bygger ny fabrikk igjennom vårt selskap Module Tech i Tallinn og dobler kapasiteten på modulbygging. Tomten som er på ca 21 mål ble kjøpt i 2018, og arbeidet med tomten startet høsten 2018. Arbeidet er godt igang og bygget er reist på rekordtid. Planlagt åpning er i September 2019.

TILBAKE
Utvikling og design av
Vecora