Wexus Gruppen har signert 8 års kontrakt med Statens Vegvesen

Wexus Gruppen AS har inngått en 8 års kontrakt + (12mnd+12mnd opsjon) med Statens Vegvesen om leie av en nøkkelferdige boligrigg som skal monteres i forbindelse med E39 Rogfast prosjektet. Boligriggen er ny og levert fra Wexus Gruppens produksjonsselskap Module Tech og bygges i henhold til nyeste Byggteknisk forskrift (TEK17). Oppstart på prosjektet er August 2019. Dette er en viktig jobb for Wexus Gruppen som lenge har hatt et ønske om å samarbeide med Statens Vegvesen, og takker Vegvesenet for å ha valgt Wexus til denne leveransen.

TILBAKE
Utvikling og design av
Vecora