November 2019 - Wexus Gruppen signerer kontrakt med BaneNor på Tangen

Wexus Gruppen AS har inngått kontrakt med Bane Nor om kjøp av nøkkelferdige bygg totalt 62 fabrikknye moduler, henholdsvis 54 kontormoduler og 8 boligmoduler. Kontormodulen har tre etasjer. Det blir resepsjon, møtelokaler og kantine i første etasje, mens det blir 67 kontorplasser, både i åpent landskap og i kontor, i andre og tredje etasje. De åtte overnattingsmodulene ligger separat over to etasjer ved siden av kontormodulene. Disse skal installeres på Tangen for Bane Nor’s prosjekt «Kleverud – Sørli / Sørli – Åkersvika». Oppstart på prosjektet er umiddelbart, og modulene vil bli levert ihht TEK17, og skal produseres i den nye moderne fabrikken til vårt datterselskap Module Tech OÜ. Dette var en strategisk viktig jobb for Wexus Gruppen, og takker Bane Nor for å ha valgt Wexus til denne leveransen.

TILBAKE
Utvikling og design av
Vecora