Wexus Gruppen signerer kontrakt med Porsgrunn Kommune

Wexus Gruppen signerer kontrakt på levering og montering av 4 forsterkede småhus / hardbruksboliger i Porsgrunn kommune.

Leveransen består av 4 boenheter a' 1 stk modul pr boenhet og bygges i henhold til TEK17.

Boligene vil bli installert og overlevert til Porsgrunn Kommune i Mai 2019.

Dette er en viktig jobb for Wexus Gruppen som befester selskapets posisjonen inn mot offentlige bygg, og takker Porsgrunn Kommune for å ha valgt Wexus til denne leveransen.

TILBAKE
Utvikling og design av
Vecora