Desember 2019 - Wexus Gruppen har signert kontrakt på leie av 3 boligrigger, kantine og kontorer

Salten Smolt har signert avtale om bygging av et fremtidsrettet smoltanlegg til nærmere 600 millioner kroner som skal bygges i Breivik i Salten.

Wexus Gruppen AS har i den forbindelse inngått kontrakt med Salten Smolt AS om leie av nøkkelferdige boligrigger installert på Skjerstad – Breivik i Nordland. Den totale leveransen består av 3 boligrigger, kantine og kontor. Wexus Gruppen anser oppdrettsindustrien som et svært viktig marked. Denne kontrakten befester selskapets posisjonen i leveranse av moduler til denne bransjen og takker Salten Smolt for å ha valgt Wexus til denne leveransen.

TILBAKE
Utvikling og design av
Vecora