Wexus Gruppen signerte rekordstor kontrakt med Equinor.

Wexus Gruppen AS har inngått kontrakt med Equinor om leveranse av 4 nøkkelferdige boligbygg i 3 etasjer som består av totalt 324 rom(228 moduler)  pluss 1 kantine(44 moduler) for bespisning av 250 personer. Boligbyggene leveres ihenhold til nyeste Byggteknisk forskrift (TEK17). Oppstart på prosjektet er umiddelbart med overlevering Februar 2020. Wexus Gruppen har også fått ansvaret til å fjerne 2 eldre bygg som står på tomten hvor de nye byggene skal stå. Kontrakten har en verdi på over 100 millioner, og er den største enkeltstående kontrakt i Wexus Gruppens historie.

Prosjektet vil oppta ca 100 dagers modul produksjon hos Wexus Gruppens datterselskap Module Tech. Arbeidet vil ta ca 5 måneders byggetid på site, og vil engasjere ca. 16 mann i snitt under montering.

Wexus Gruppen er produsent og leverandør av modulbygg til de fleste industrielle segmenter samt kommunale og statlige institusjoner.

Modulbyggene blir enten solgt eller leid ut etter kundens behov eller preferanser. Wexus Gruppen har hovedkontor i Stavanger og har sin produksjonsfasilitet (Module Tech OÜ) i Tallinn.  Selskapet har også i 2018 etablert et kontor i Stockholm, Sverige.

Wexus Gruppen har opplevd kraftig vekst siden selskapet ble etablert og har de seneste årene blitt en av de ledende aktørene innen modulbygg i Norge. Selskapets produksjon har egen Teknisk godkjenning fra Sintef med kapasitet på ca. 600 – 900 moduler i året. Selskapet bygger ny fabrikk i Tallinn som vil ha en kapasitet på minimum 1500 moduler som vil stå ferdig i Oktober 2019.

Gruppen er etablert av en erfaren ledelse med bred erfaring fra modulbygg-bransjen. Selskapet omsatte konsolidert for ca 200 millioner i 2018 og har allerede en ordrereserve på nærmere 300 millioner i 2019.

Wexus er delvis eid av fondet Norvestor VII L.P. (ca. 55%) og av nøkkelansatte i samme selskap (ca. 45%). Norvestor VII L.P. forvaltes av Norvestor Equity AS, med hovedkontor i Oslo.

TILBAKE
Utvikling og design av
Vecora