Wexus har signert ny kontrakt i Sverige.

Wexus har fått kontrakt på levering av en skole til Ribby i Haninge Kommune-Sverige, som består av 25 moduler. Kontrakten er på 27 måneder, med opsjon på forlengelse. Skolen er for 7. til 9. klasse som vil inneholde klasserom for kjemi, kunst, heimkunnskap og musikkrom. Skolen skal være klar til innflytting 1. juni 2020. Dette er et gjennombrudd for Wexus Gruppen i Sverige, og viser at vi er konkurransedyktig i hele Skandinavia som er Wexus Gruppens hovedmarked.

TILBAKE
Utvikling og design av
Vecora