Kontorrigger

Kontormoduler er et godt alternativ til for eksempel prosjektkontor av kort- og langvarig karakter. Kontorene kan oppføres i mange forskjellige konfigurasjoner og tilpasses kunden. Kontormoduler er også et svært godt alternativ som permanent kontorbygg.

Kontormodulbygninger har mange fordeler fremfor konvensjonelle bygg av flere grunner:

Kortere leveringstid – som gir raskere avkastning.

Bedre Kvalitet, Helse og Miljø - Innendørs bygging gir bedre innemiljø, da bygget ikke blir utsatt for fukt under bygging. Faste produksjonsprosesser gir høyere kvalitet og færre feil.

Minimalt byggeavfall – Sparer miljøet.

Økt fleksibilitet – man kan legge til ytterligere moduler ved fremtidige behov.

Utvikling og design av
Vecora